submit


שלום לכולם) מה אני יכול להגיד על עצמי. אני חיובי עליזה ילדה מדרום קוריאה. כרגע אני לבד, אני חולם לפגוש את איש אהוב. אני יהיה שמח לפגוש אנשים חדשים, אני פתוח לתקשורת

About