submit


קנדי נשים קוריאני גברים, נשואים, חיים ב קוריאה, ממש סוג נדיר של משפחה גם היום. אתה יכול לקרוא הרבה באתר על החוויה שלי בתור אישה אירופאית יוצאת עם גבר קוריאני, אז זה הולך להיות מאיר עיניים לקרוא על היחסים עם קוריאה איש מתוך נקודת מבט שונה. דבקון, אישה מאחורי להפוך קוריאנית טוב (פמיניסטית) אשתו היה אדיב מספיק כדי לענות לי על שאלות חטטניות: תודה כנה כדי דבקון על הראיון הזה ועל זה שהוא נתן לי רשות להשתמש בתמונות של אותה חתונה קוריאני מסורתי והיא לא מסורתית יפה הקנדי-משפחה קוריאנית. זה היה מאיר עיניים הראיון הסיפור. הלוואי שהיה לנו יותר גישה כזו יחידים, זוגות, עבודה נהדרת. אנחנו מתכננים לעשות עוד ראיונות כאלו. יש נשים רבות שיש להם סיפורים נפלאים לספר על קוריאה חבר ה.) קימצ י גבר — גבר שנולד וגדל בדרום קוריאה, מי יכול לעקוב אחר שלו קוריאנית אבות, כמו מיליון לפני דורות

About